Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Reposted frompalomaamala palomaamala viamyrla myrla
6460 7e56
Reposted frommyrla myrla
3711 f23c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyrla myrla
7546 4a67

four-five-sex:

four-five-sex

Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamyrla myrla
8191 ae49 500
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamyrla myrla
2195 7491
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyrla myrla
"Zupa" jest dla mnie tym, co nieosiągalne; marzeniami; tym, co mnie inspiruje, co uwielbiam; co robię; czym chcę się podzielić;  przemyśleniami, z którymi się zgadzam; wspomnieniami; swego rodzaju pamiętnikiem. Lubię tu być, bo daje mi ukojenie.
Reposted fromkmj kmj viamyrla myrla
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamyrla myrla
4248 59fe 500
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
1346 6f92
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamyrla myrla
4090 05ac
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyrla myrla
5538 3f9f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyrla myrla
9012 65fa

thiswankinglife:

My face, her place

Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamyrla myrla

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viamyrla myrla
8223 26b2
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyrla myrla
3066 85aa
Reposted fromtosiaa tosiaa viamyrla myrla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl